Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Familievernkontoret i Arendal

Telefon: 37 00 57 80

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.

Telefon- og åpningstider: 08:30-15:00

På tirsdager holder vi åpent til kl. 18.00.

Adresse: Friholmsgaten 2 - 4, Arendal
E-post: fvk.arendal@bufetat.no

Merk! Vennligst vær forsiktig med personopplysninger hvis du kontakter oss på e-post.

Du kan ringe oss for å få råd og veiledning. Vi tilbyr også videokonsultasjon. Fysiske møter må avtales på forhånd per telefon.

Kontoret dekker kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Lillesand, Birkenes, Bygland, Bykle, Valle, Iveland, Evje- og Hornnes.

Kontor på Evje

Vi holder åpent hver torsdag på Evje. Der tilbyr vi mekling og par- og familieterapi.

  • Adresse: Sagatunbygget i Evje sentrum
  • Telefon: 37 00 57 80

Kontoret er en egen stiftelse. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler.

Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger, teologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. I tillegg er det kontorfaglig ansatte. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Se alle kurs for dette kontoret