Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Alta og Hammerfest familievernkontor

Telefon: 46 61 55 90

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis.

Alta og Hammerfest familievernkontor har utekontor i Honningsvåg og omegn hver måned ut 2023. Dette er et gratis tilbud og ingen henvisning er nødvendig. Du finner oss på Nordkapp helsesenter, 7. etg. Sykehusveien 16 Honningsvåg. Husk at du må bestille en time i forkant. Her er datoene:

  • - 5. juni
  • - 28. august
  • - 25. september
  • - 23. oktober
  • - 20. november
  • - 18. desember

Bestill time: 46 61 55 90
Telefontider: 08:30 - 15:00
E-post: alta.hammerfest.familievernkontor@bufetat.no

Merk! Vennligst vær forsiktig med personopplysninger hvis du kontakter oss på e-post.

Åpningstider: 08:00 - 15:30

Besøksadresse i Alta:
Løkkeveien 33, 9510 Alta

Besøksadresse i Hammerfest:
Sørøygata 10, 3 etasje, 9600 Hammerfest

Postadresse:
Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Du kan ringe oss for å få råd og veiledning. Vi tilbyr også videokonsultasjon. Fysiske møter må avtales på forhånd per telefon.

Kontoret dekker kommunene Alta, Loppa, Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord - Gáivuona kommuner.

Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger, teologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. I tillegg er det kontorfaglig ansatte. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Se alle kurs for dette kontoret