Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Humla akuttsenter

Akuttinstitusjon for barn og ungdom mellom 12 og 18 år.

Kort om Humla akuttsenter

  • Statlig
  • Plasseringstype: Akutt §§ 4-1 og 4-2
  • Kapasitet: 4 plasser
  • Sted: Ålesund

Besøksadresse: Humla, 6020 Ålesund

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 17 667

Slik er det å bo hos oss

Humla akuttsenter ligger på Humla i Ålesund Kommune. Vi har etablert oss i et flott bygg i rolige og praktfulle omgivelser.

Transport

Det tar ca. ti minutter å kjøre fra rutebilstasjonen på Moa. Til Ålesund sentrum er det 30 minutter å kjøre og 45 minutter til Vigra flyplass.

Natur og friluftsliv

Vi er så heldige å være lokalisert i en kommune med store muligheter for utendørsaktiviteter. Naturen ligger rundt oss med mange spennende utfordringer.

På Humla er det gode muligheter for utflukter i området, sommer som vinter, for eksempel bading, fisking, båtturer, klatring, skiturer, fjellturer og sykling.

Skole

Vi har skoletilbud til barn som er i skolepliktig alder. Vi samarbeider med Blindheim ungdomsskole. Alle som bor her som er i skolepliktig alder får et godt tilrettelagt undervisningstilbud der.

Overlapp/vaktmøte

Vi planlegger kveldens aktiviteter sammen med den enkelte beboer, for eksempel om det er lekser eller organisert idrett.

Mat og måltider

Personalet står for matlagingen. Alle måltidene er til fastsatte tidspunkt og personale, barn og ungdommer spiser sammen.

Lommepenger

Du får utbetalt lommepenger på onsdager. En del toalettartikler er tilgjengelige på institusjonen, men om du for eksempel bruker en bestemt type såpe så må du kjøpe inn dette selv.

Fritid og aktiviteter

I fritida, og på dagtid for de som ikke har dagtilbud, bruker vi en del tid på aktiviteter sammen, som for eksempel båtturer, fjellturer, fiske og annen fysisk aktivitet. Vi vil gjerne ha dine innspill på hvilke aktiviteter du ønsker når du bor her.

Mobiltelefon og PC

De fleste har egen mobil eller bærbar PC. Du kan bruke disse som du ønsker men bruken må ikke gå utover nattesøvn eller andre aktiviteter. Vi tillater ikke store stasjonære PCer eller musikkanlegg på huset.

Samarbeid med familie og nettverk

Vi vil at du skal opprettholde kontakten med nær familie under oppholdet. Vi legger til rette for besøk og samtaler på telefon. Kontakt med venner kan du også ha. Her samarbeider vi med barnevernet som kan si noe om hvem du kan ha kontakt med. Når det gjelder hjemreise er dette som regel ikke aktuelt i den akutte fasen. Imidlertid kan det gjøres individuelle avtaler i tråd med planer fra barneverntjenesten og familien, der dette er ønskelig ut fra målsetting med oppholdet.

Vi vil at du skal opprettholde kontakten med nær familie under oppholdet. Vi legger til rette for besøk og samtaler på telefon. Kontakt med venner kan du også ha. Her samarbeider vi med barnevernet som kan si noe om hvem du kan ha kontakt med. Når det gjelder hjemreise er dette som regel ikke aktuelt i den akutte fasen. Imidlertid kan det gjøres individuelle avtaler i tråd med planer fra barneverntjenesten og familien, der dette er ønskelig ut fra målsetting med oppholdet.

Når du kommer hit

Mange opplever det som svært vanskelig å bli plassert i en institusjon, særlig på kort varsel. Det å måtte flytte hjemmefra til en ny og fremmed plass med fremmede folk er en stor forandring i livet. Derfor er det viktig for oss at dere som kommer hit opplever trygghet på institusjonen. Vi bruker den første dagen til å vise deg rundt på institusjonen og i nærmiljøet, slik at vi blir bedre kjent med hverandre.

Helsesjekk

Alle som kommer hit skal ha en helsesjekk innen 24 timer og helst før ankomst til institusjonen.

Når du bor på institusjon har du flere rettigheter.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon, og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig:

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon? (ung.no)

Vi er 14 ansatte som jobber i turnus på Humla. Turnusen består av langturnus der personalet bor på jobb i to og tre dager. Det er tre ansatte som går i to-delt turnus, dag og kveld, og institusjonen har våken nattevakt, det er tre ansatte som deler på nattevaktene.

De som jobber på Humla har ulik bakgrunn, men de fleste er barnevernspedagoger og sosionomer. De ansatte er glade i friluftsliv og stiller opp på ulike aktiviteter sammen med de som bor her. Dette er en viktig del av arbeidet for å bli kjent og skape trygge rammer for beboerne.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

Akuttplassering

Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon. Les mer om akuttplasseringer.

Faglig veileder

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere. Les hele veilederen her: Akuttarbeid institusjon og beredskapshjem - faglig veileder

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Her kan du lese mer om familieråd.

Andre metoder vi jobber ut fra

  • European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD) – et verktøy for å kartlegge hvordan barnet eller ungdommen vurderer sine egne risikofaktorer. Dette skjer ved intervju med den enkelte når de har bodd her i to uker
  • International Child Development Programme (ICDP) – er et universelt forebyggende tiltak for å støtte og fremme psykososial omsorgskompetanse for foreldre og andre omsorgspersoner
  • Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.

Beredskapshjem er en midlertidig omsorgsløsning mens det avklares om barnet skal flytte videre i fosterhjem, institusjon, eller om barnet skal flytte tilbake til foreldrene sine.

Humla akuttsenter er tilknyttet 14 beredskapshjem for barn og unge i alderen 0 til 18 år.

Les mer om beredskapshjem her.

Kontakt avdeling for beredskapshjem

Humla akuttsenter. Telefon 466 17 667.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.