Hvordan det skal samarbeides på individnivå må vurderes konkret fra sak til sak. Samarbeidet utøves innenfor regelverket om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.