Når barnevernstjenesten i kommunen mottar en bekymringsmelding, skal de snarest og senest innen en uke vurdere om en melding skal følges opp med undersøkelse eller om saken skal henlegges (Barneloven §4-2).

Når bekymringen er uklar
Undersøkelse
Innhente opplysninger