For arbeidsgivere i private virksomheter med færre enn 50 ansatte, stiller loven litt mindre omfattende krav til aktivitet, og istedenfor plikt til å redegjøre har dere bare plikt til å dokumentere arbeidet dere har gjort. 

Mellom 20-50 ansatte: Utvidet plikt hvis en av partene krever det

 

Aktivitetsplikt

Loven stiller ikke veldig detaljerte krav til hvordan aktiviteten skal gjenomføres, men den krever at dere arbeider aktivt, målrettet og planmessig. Dere bør involvere representanter for de ansatte i arbeidet. De vet ofte hvor "skoen trykker" og kan bidra til bedre tiltak og løsninger.

Dere skal jobbe med likestilling og diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. 

Arbeidet skal omfatte

Slik kan dere gå fram
Hvem skal være med på arbeidet og hvem har ansvar?
Ansatte og tillitsvalgtes rolle og muligheter i mindre private virksomheter

 

Dokumentasjonsplikt

Dere har også en plikt til å dokumentere likestillingsarbeidet. Dere trenger ikke å offentliggjøre dokumentasjonen, men dere må ha den tilgjengelig og kunne legge den frem for Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet, forskere eller ansatte og deres representanter hvis de ber om om det.

Hva gjør vi hvis noen ber om dokumentasjon på likestillingsarbeidet?
Eksempel på dokumentasjon av likestillingsarbeidet
Sist faglig oppdatert 30. september 2021