Arbeidsgivere i offentlige virksomheter (uavhengig av størrelse) og private virksomheter med fler enn 50 ansatte skal

Dere skal jobbe med likestilling og diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. 

Arbeidet skal omfatte

Likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med representanter for de ansatte.

Merk! De samme pliktene gjelder for arbeidsgivere i private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, hvis en av partene på arbeidsplassen krever det. 

Kom i gang! Eksempel på årshjul og plan for arbeidet
Ansatte og tillitsvalgtes rolle og muligheter i offentlige og større private virksomheter
Sist faglig oppdatert 01. oktober 2021