Alle norske arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Helt konkret betyr det at dere skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende for økt likestilling og mot diskriminering, selv om dere ikke har avdekket at noen blir diskriminert. Derfor kalles ARP gjerne likestillingens HMS-arbeid. 

Hvor omfattende plikter dere har, varierer mellom små og store private virksomheter, og offentlige virksomheter. 

Hva er likestilling, diskriminering og trakassering?
Hvem gjelder aktivitets- og redegjørelsespliktene for?
Hvordan håndheves pliktene?
Sist faglig oppdatert 01. oktober 2021