Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Melde fra til barnevernet som privatperson

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du sende en bekymringsmelding til barnevernet. Du trenger ikke å være sikker på at noe er galt for å melde fra.

Slik melder du fra

Vi anbefaler at du bruker digital bekymringsmelding for sikker innmelding til barnevernstjenesten.

Slik følger barnevernet opp meldingen din

Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

Det er barnevernstjenesten i kommunen barnet bor i som følger opp bekymringsmeldingen din.

Barnevernstjenesten skal gjennomgå bekymringsmeldingen din og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse eller om de skal henlegge den. Dette skal de gjøre snarest og innen én uke fra de mottar meldingen.

Les mer om hva som skjer når barnevernet får en bekymringsmelding

Barnevernstjenesten skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker etter at de fikk den.

Du får ikke nærmere informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien videre. Det er fordi barnevernet har taushetsplikt.

I undersøkelsen skal barnevernet avklare om og eventuelt hvordan barnet og familien kan få hjelp.

De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de tilfellene der barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt og det vurderes at frivillige tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets omsorgsituasjon.

Hvis du har meldt fra, men fortsatt er bekymret

Hvis situasjonen for barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernstjenesten i kommunen på nytt.

Les også: