Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ranheim Vestre

Ranheim Vestre har en institusjonsavdeling for ungdom fra 12 til 18 år, og en avdeling for spesialiserte fosterhjem med inntil 33 hjem.

Kort om Ranheim Vestre

 • Statlig
 • Plasseringstype: Omsorg §§ 3-2 og 5-1
 • Kapasitet: 7 plasser. Den ene plassen er på treningshybel.
 • Sted: Trondheim

Målgruppen er ungdom som er plassert etter barnevernsloven §§ 3-2, 5-1 bokstav a til d, og 4-1 og 4-2 der det er samsvar mellom det akutte og en langsiktig plassering ved institusjonen.

Slik er det å bo hos oss

Ranheim Vestre ligger på Ranheim i Trondheim kommune, ca. 8 km fra Trondheim sentrum. Institusjonen ligger i nærheten av mange ulike aktivitetstilbud og det er muligheter for de fleste fritidsinteresser i området. Det er badeplasser og idrettsanlegg i umiddelbar nærhet til institusjonen.

Dette har vi hos oss

 • Brettspill
 • Netflix
 • Playstation
 • PC for leksehjelp
 • Sykler, skøyter, ski og utstyr til alpint
 • Volleyballnett
 • Trampoline
 • Egne møterom
 • Eget soverom
 • Fint og stort uteområde med grill og utemøbler
 • Ulike uteaktiviteter og sportsutstyr
 • Egen båt med tube og andre vannleker
 • Samarbeid med treningsstudio
 • Kjeller med verkstedmulighet for mekking
 • Hobbysaker som maling, perler og tegnesaker
 • Treningshybel i 1. etasje av bygget; med eget soverom, bad, stue og kjøkken

Kultur- og fritidstilbud

Trondheim er en stor by med en rekke fritidstilbud. I byen er det kino, bibliotek, dykkersenter, Pirbadet, go-cart, bowling, paintball og klatrevegg. Det finnes idrettslag for de fleste idretter i Trondheim, samt en rekke korps. Skisenteret Vassfjellet ligger ca. 25 km fra Trondheim.

Transport

Trondheim har godt utbygd kollektivtransport og de nærmeste bussholdeplassene ligger knappe 100 meter fra institusjonen. Buss nr 1, 25, 70 , 311 og flybussen stopper i nærheten.

I sentrum ligger Trondheim sentralstasjon som er et knutepunkt for regionbusser og tog.

Trondheim lufthavn, Værnes, er nærmeste flyplass.

Det går lokaltog direkte til Ranheim stasjon, som ligger 10 minutter i gåavstand fra institusjonen.

Hovedkontakt

Når du bor på Ranheim Vestre er en av de ansatte hovedkontakten din. Hovedkontakten er den som følger deg opp tettest, og har kontakt med for eksempel skole, PPT, BUP, fastlege, foreldre eller foresatte.

Ansvarsgruppe

Når du bor her har vi faste ansvarsgruppemøter. Dette er et møte for deg, der du kan si dine meninger og legge planer for veien videre.

I møtene inviteres som regel dine foresatte, din saksbehandler, lærer, hovedkontakt eller andre vi samarbeider med. Da snakker vi om hverdagen din, besøk hos familie, skoletilbudet ditt, dine mål videre, hva du trenger hjelp til og hvordan ansvarsgruppa kan hjelpe deg.

Handlingsplan

Vi jobber ut ifra en handlingsplan. Denne er du er med på å lage.

Handlingsplanen består av ulike mål, som også kan endres over tid. Vi må derfor gå gjennom planen hver måned og se på målene dine. Noen ganger må vi endre målene eller lage nye.

Ukeplan

Hver uke lages det en ukeplan med når du skal stå opp, hvilke planer du har de ulike dagene og når du har skole.

Sammen blir vi enige om et «ukefokus» som du skal jobbe med. Dette kan være ting som å stå opp til rett tid, snakke til andre på en hyggelig måte, følge opp avtaler, gjøre lekser eller lignende.

Husmøte

Vi har husmøte hver onsdag etter middag. Dette er et møte der dere som bor her kan ta opp det dere ønsker. Det er alltid en voksen til stede som kan svare på spørsmål.

Vi bruker møtet til å planlegge deler av uka og dere kan komme med ønsker dere har når det gjelder for eksempel middager, helgeaktiviteter eller spørsmål om innkjøp.

Noen ganger har vi temabaserte husmøter der vi snakker om skole, lekser, religion eller andre ting dere som bor her er opptatt av.

Skole og jobb

Vi samarbeider med flere skoler i nærheten. Det er viktig for din helse at du har noe å fylle dagene med. Når du bor hos oss skal du ha et dagtilbud. Dette kan være skole, jobb eller annet tilbud gjennom NAV.

Frem til du er ferdig på ungdomsskolen er du i skolepliktig alder, det vil si at du skal ha et skoletilbud.

Vi kan hjelpe deg med lekser, dette gjøres på ettermiddagen etter skoletid. Vi gjør alltid leksene før vi gjør andre ting.

Plikter og ukepenger

Hver uke skal du vaske og rydde rommet ditt, gå ut med søppel, vaske badet og vaske klær. Dette gjøres på faste dager.

Badet deler du med en annen ungdom, og dere har hver deres ukentlige vaskedag. I starten får du hjelp av oss, så du lærer deg vaskerutinene.

Du får ukepenger utbetalt hver torsdag. Du har også mulighet til å tjene ekstra penger ved å hjelpe til med å lage middag en gang i uken, dette kaller vi middagsavtale.

Treningshybel

Noen ganger kan det være lurt å øve seg på å bo alene før du flytter fra Ranheim Vestre. Vi har en treningshybel der du kan trene på dette.

Her får du øvd deg på å planlegge dagen og uken, ta vare på deg selv, renhold, matlaging og økonomi, i tillegg til å forholde deg til skole, jobb og fritid på egen hånd.

Du har oss i nærheten om du trenger hjelp, og vi har faste møter på hybelen.

Oppholdet på treningshybelen legges opp ut ifra dine behov og sammen med din saksbehandler og hovedkontakt.

Hybelen er nyoppusset og har egen inngang, stue med kjøkkenløsning, eget soverom og bad.

Samarbeid med familie

På Ranheim Vestre jobber vi tett med familien din. Vi synes det er viktig at du får ha kontakt med familien din og andre du er glad i.

Ranheim Vestre blir ditt hjem i en periode fremover. Sammen med din saksbehandler og hovedkontakt kan dere planlegge besøk av familie og reiser hjem.

Vi snakker med dine foresatte jevnlig, gjennom ukesoppdateringer på telefon eller dersom det er noe spesielt. Dine foreldre kan ta kontakt med oss når som helst hvis det skulle være noe.

Vi har også tilbud fra en familieterapeut som kan hjelpe deg og familien din, det kan være veiledning, samtaler og være med på møter. Du, familieterapeuten og familien din legger en plan sammen.

Besøk før innflytting

Før du flytter inn på Ranheim Vestre vil vi invitere deg på besøk for å hilse på din nye hovedkontakt, få omvisning og se rommet ditt.

Hovedkontakten er den av de ansatte som skal følge deg opp tettest.

Inntaksmøte

Når du flytter inn på Ranheim Vestre blir du invitert hit på inntaksmøte sammen med familien din. På inntaksmøtet deltar noen fra Ranheim Vestre, en inntaksrådgiver fra Bufetat, din saksbehandler, du og dine foresatte.

Inntaksrådgiveren og barnevernstjenesten forteller hvorfor du skal bo her.

Vi forteller om Ranheim Vestre og hverdagen her. Vi presenterer rutinene på institusjonen og hvilke forventninger vi har. Vi setter også opp samværsplaner.

Når du bor på institusjon har du flere rettigheter.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon, og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig:

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon? (ung.no)

Vi som jobber på Ranheim Vestre har bakgrunn som sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere eller annen relevant høyere utdanning.

Hos oss jobber både menn og damer i ulike aldersgrupper.

Det er 21 faste ansatte som jobber turnus hos oss. Det vil si at de jobber dag-, kveld-, natt- og helgevakter.

Det er alltid noen tilgjengelig på huset.

Vi skal legge til rette for trygghet og trivsel i hverdagen for de som bor her, og gi dem mulighet til å arbeide med egen utvikling.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

I løpet av 2023 vil Ranheim Vestre starte implementering av omsorgs- og endringsmodellen (OEM) som metodikk.

Kognitiv atferdsteori

Vi benytter kognitiv atferdsteori for å hjelpe beboerne å sette sin egen atferd og følelser i en meningsfull sammenheng, og gi dem mulighet til å se hvordan omgivelsene oppfatter atferden.

Kognitiv miljøterapi

Kjernen i kognitiv miljøterapi er å gi støtte slik at den enkelte kan mestre livsproblemene sine og endre uhensiktsmessige tankemønstre og atferd forbundet med problemene. Miljøterapeutene drøfter muligheten for å prøve alternative tenke- og handlemåter med beboerne.

Handlekraft

Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.

Familieterapi

Ranheim Vestre tilbyr familieterapi, veiledning og rådgivning til foreldre som har barn plassert hos oss. Dette er et tilbud til de som ønsker å snakke om hvordan de vil ha det hjemme, hvordan samarbeidet med institusjonen skal være eller hvordan de skal støtte ungdommen under og etter oppholdet hos oss.

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet.

Ettervern

Vi tilbyr barnevernstiltak som ettervern for ungdommer i alderen 18 til 20 år. I samarbeid med kommunen kan vi tilby timesbasert oppfølging av ungdommen over en periode etter utflytting fra Ranheim Vestre.

Statsforvalteren i Trøndelag fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.