Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Karienborg Ungdomsheim

Institusjon for barn og ungdom mellom 12 og 18 år.

Kort om Karienborg Ungdomsheim

  • Statlig
  • Plasseringstype: Omsorg §§ 3-2 og 5-1
  • Kapasitet: 6 plasser
  • Sted: Levanger

Slik er det å bo hos oss

Karienborg ungdomsheim ligger i Levanger kommune nord i Trøndelag. Kommunen har ca. 20 000 innbyggere.

Kultur- og fritidstilbud

Noen få hundre meter fra Karienborg ligger Trønderhallen hvor det arrangeres forskjellige idrettsarrangementer og hallen har også svømmebasseng. I byen er det kino, butikker, og alt annet av tilbud man finner i en liten by, for eksempel ungdomsklubb og restauranter.

Transport

Karienborg har egne biler som kan benyttes til kjøring og henting til avtaler, som for eksempel time til lege, eller skyss til trening eller andre fritidsaktiviteter.

Husmøte

Hver mandag kl. 17.00 har vi husmøte der alle som bor her og de som er på jobb deltar. Dette er beboernes møte hvor vi diskuterer vi uka som har gått og planlegger kommende uke og helg. Om du har ting du ønsker å diskutere kan du melde fra til oss som jobber her i forkant.

Ukeplan og døgnrytme

Hver enkelt som bor her har sin egen ukeplan som inneholder faste rutiner som måltider, lekser, husmøte fritidsaktiviteter og når det skal være rolig om kveldene. Ukeplanene varierer ut i fra alder og interesser. Hverdagen på Karienborg er som en hverdag i de fleste hjem; på ukedagene har vi forpliktelser som skole eller andre dagtilbud, i helgene er det firere og mulighet til å gjøre andre ting.

Skole og jobb

Når du bor på Karienborg skal du ha et dagtilbud; du går enten på skole eller har et annet tilbud, som for eksempel praksisplass ved en bedrift. Barne- og ungdomsskolen vi benytter heter Frol Oppvekstsenter, og ligger rett over veien fra Karienborg. På den andre siden av byen, men i gangavstand fra Karienborg, ligger Levanger videregående skole for de eldste ungdommene som bor her.

Regler

Reglene hos oss er de samme som i de fleste hjem. Du får ditt eget rom som du kan innrede med for eksempel plakater og annen dekorasjon. Du har også ansvar for å rydde og holde orden på ditt eget rom, det er satt av tid til rydding hver torsdag.

PC, mobiltelefon og internett

Du bruker din egen PC og mobiltelefon når du bor her, men vi har trådløst nett som du kan bruke. Nettvettreglene våre er slik som de fleste kjenner fra før, og vi vil ikke at det brukes mobil eller PC om natten, av hensyn til nattesøvn og ro. Under måltider og husmøter bruker vi ikke mobil.

Lommepenger

Lommepenger utbetales hver fredag ettermiddag, og hvis du har gjort pliktene dine med rydding av rommet ditt dagen før får du litt ekstra. Du får ikke noe ekstra i løpet av uka, eller forskudd på lommepenger, så du må disponere dem fornuftig.

Fritid og aktiviteter

Når du kommer hjem etter skole eller annen aktivitet på kan du slappe av litt før vi spiser middag. Etter middag drar noen på aktiviteter, mens andre setter seg ned med leksene eller finner på noe annet hjemme.

Besøk, hjemreise og kontakt

Når du bor på Karienborg kan du ha besøk av foreldre, venner, slektninger og kjærester. Vi kan ordne med overnatting når det behøves. Det er viktig for oss som jobber her at du har mest mulig kontakt med familien og vennene dine mens du bor her. Mange av de som bor på Karienborg bor hjemme hos familien i helgene. Hvis du kommer fra steder i nærheten legger vi til rette for at du kan fortsette med fritidsaktivitetene dine og holde kontakte med vennene dine.

Ferier

Vi planlegger to fellesturer med de som bor her i løpet av året. Turene avvikles i forbindelse med ferie eller helg.

Når du bor på Karienborg kan du ha besøk av foreldre, venner, slektninger og kjærester. Vi kan ordne med overnatting når det behøves. Det er viktig for oss som jobber her at du har mest mulig kontakt med familien og vennene dine mens du bor her. Mange av de som bor på Karienborg bor hjemme hos familien i helgene. Hvis du kommer fra steder i nærheten legger vi til rette for at du kan fortsette med fritidsaktivitetene dine og holde kontakte med vennene dine.

Når du kommer hit

Når du kommer hit blir du tatt i mot av hovedkontakten din. Vi registrerer hva du har med deg av personlige eiendeler og går gjennom ulike regler og avtaler som gjelder når du bor hos oss. Om du har spørsmål så svarer vi selvfølgelig på det du måtte lure på, enten det gjelder selv oppholdet hos oss eller du lurer på hva slags fritidsaktiviteter som finnes i området.

Samarbeid med familie og nettverk

Før du flytter inn hos oss skal du ha fått mulighet til å ha innflytelse på utforming av målsettingene med oppholdet. Disse går vi igjennom sammen i inntaksmøte, sammen med barneverntjenesten. Etter innflytting deltar du i ansvarsgruppemøter.

Hovedkontakt

Når det er bestemt at du skal flytte inn på Karienborg får du en hovedkontakt hos oss som er den som du jobber tettest med. Hovedkontakten følger opp kontakten med familie og nettverk, ordner avtaler til for eksempel lege eller tannlege, følger opp handlingsplanen din, og ordner med avtaler i forbindelse med hjemmebesøk og ferier. Hovedkontakten deltar også i ansvarsgruppen.

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppen er en arena for drøfting og beslutninger der du deltar. Når du bor på Karienborg møtes gruppen din en gang i måneden. Her planlegger vi hvordan vi skal jobbe sammen med deg som bor her, og deltagerne er foreldrene dine, skole, hovedkontakt eller barnevernstjenesten.

Behandlingsplan

Vi lager en handlingsplan som vi kaller «mine mål» sammen med deg når du flytter inn. Dette arbeidet deltar du i gjennom hele oppholdet, men graden av deltagelse varierer fra ungdom til ungdom. Det viktigste under oppholdet er at du får si hva du mener til de voksne, slik at du får noe igjen for tiden på Karienborg og opplever at du blir hørt og dine behov blir tatt hensyn til.

Når du bor på institusjon har du flere rettigheter.

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon, og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig på ung.no:

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon?

På Karienborg jobber vi i døgnkontinuerlig turnus slik at det alltid er ansatte til stede på dagtid, kveld og natt. Vi skal hjelpe og støtte ungdommene som bor her i hverdagen.

De ansatte har forskjellig bakgrunn, blant annet som sosionomer eller barnevernspedagoger. Blant de ansatte er det også musikere og friluftsmennesker som er interessert i både jakt, fiske og andre uteaktiviteter. Når vi har sammenfallende interesser med de som bor her er fint å gjøre ting vi liker sammen når det er mulighet til det.

For kommuner og barnevern

Informasjon til kommuner, barnevern og andre om hvem vi tar inn, hvordan vi jobber og hvordan man søker om plass.

Kognitiv miljøterapi

Karienborg ungdomsheim bruker kognitiv miljøterapi som bærende metode, og den kognitive modellen danner grunnpilaren i en helhetlig miljøterapeutisk tilnærming og behandling.

Kognitiv miljøterapi er en kunnskapsbasert metode. Metoden danner den sentrale teoretiske forståelsen for hvordan psykososiale vansker utvikles og opprettholdes.

Den kognitive modellen anvendes i miljøet med den hensikt å utvikle alternativer til dysfunksjonelle reaksjonsmønstre slik at de ungdommene som bor her utvikler nye ferdigheter. Kjernen i kognitiv miljøterapi er å støtte de som bor her i å mestre sine livsproblemer, og samtidig hjelpe dem med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og adferd som er forbundet med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem.

En del av metoden er å forklare det som skjer og hvorfor det skjer; hjelpen gjøres forståelig for de som bor her. De ansatte hjelper beboerne til å fremstå som aktive problemløsere og innsatsarbeidere i egne endringsprosesser.

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Her kan du lese mer om familieråd.

Handlekraft

Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.

Statsforvalteren i Trøndelag fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.