Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Meld fra om vold og overgrep mot barn og unge

triste barn

Ved akutt behov for hjelp

Kontakt politiet på direktenummer 02800, eller nødnummer 112.

Hvis du frykter at noen kan komme til å bli skadet eller drept, har du plikt til å melde fra til politiet. Dette følger av straffelovens § 196 om avvergingsplikt.

Barnevernvakta

På kvelder og i helger er barnevernvakta akuttberedskap for barnevernet. Du finner kontaktinformasjon til nærmeste barnevernsvakt, eller du kan ringe alarmtelefonen for barn og unge.

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon: 116 111
Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55
Sms: 41 71 61 11

Dette må du gjøre i ulike situasjoner

Vold eller seksuelle overgrep i barndommen kan gi alvorlige konsekvenser for den som blir utsatt. Meld fra hvis du er bekymret. Det kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Hvis du frykter at et barn kan komme til å bli skadet eller drept, har du plikt til å melde fra til politiet. Dette følger av straffelovens paragraf 169 om avvergingsplikt.

Du har også plikt til å melde fra til politiet dersom personen du frykter for livet eller helsen til, er voksen.

Kontakt politiet på direktenummer 02800, eller nødnummer 112.

Ved akutt behov for hjelp bør du i tillegg ta kontakt med barnevernstjenesten i kommunen hvor barnet bor eller oppholder seg.

På kvelder og i helger er barnevernvakta akuttberedskap for barnevernet. Du finner kontaktinformasjon til nærmeste barnevernsvakt, eller du kan ringe alarmtelefonen for barn og unge.

Alarmtelefonen for barn og unge:

Telefon: 116 111
Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55
Sms: 41 71 61 11

Hvis du jobber i offentlig sektor, for eksempel i skole, barnehage, eller på helsestasjon, har du plikt til å melde fra hvis du mistenker at et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Slik går du frem

Er du bekymret for at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, men er usikker? Da kan du ta kontakt med barnevernstjenesten i kommunen hvor barnet bor eller oppholder seg. Du kan drøfte saken anonymt. Barnevernstjenesten gir deg råd om hvordan du bør gå frem, og om du bør melde saken videre eller ikke.

Det finnes også andre du kan ta kontakt med for å få råd når du er bekymret for et barn:

  • Er du bekymret for at et barn er utsatt for æresrelatert vold, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller ufrivillig utenlandsopphold? Les mer om hva du kan gjøre.
  • Statens barnehus tilbyr råd og veiledning ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep mot barn, både til privatpersoner og offentlige instanser.
  • Alarmtelefonen for barn og unge gir råd ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep mot barn, og hjelper deg med å komme i kontakt med politi eller legevakt hvis det er behov for det.
    • Telefon: 116 111
    • Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55
    • Sms: 41 71 61 11
  • Politiet: Hvis mistanken din styrkes, bør du ta kontakt med politiet på direktenummer 02800 eller nødnummer 112.

Før logg

Det er ikke alltid lett å sette fingeren på nøyaktig hva det er som utløser bekymring. Derfor kan det være lurt at du noterer ned bakgrunnen for mistanken din, og fortsetter å føre notater etter hvert som du observerer eller snakker med barnet du mistenker at blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Skriv gjerne ned dato og tidspunkt for eventuelle observasjoner eller samtaler. Notatene kan bli viktige i en eventuell anmeldelse, melding til barnevernet eller i en rettssak.

Du skal ikke konfrontere antatt gjerningsperson med dine mistanker. Det er politiets oppgave.