Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Personvernerklæring

Personvernforordninga (GDPR) gir deg ei rekkje rettar knytt til behandlinga av personopplysningane dine. Slik varetek Bufdir og Bufetat rettane dine.

Kontakt oss

Har du nokre spørsmål om personvern eller vil utøve rettane dine etter personvernlovgivinga, kan du ta kontakt med oss

Du har krav på svar utan ugrunna opphald, og seinast innan éin månad..