Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om foreldrestiltesten for ungdomsforeldre

Les om den faglige bakgrunnen for testen og hva du kan lære av å ta den.

Illustrasjon. Tegning av de forskjellige foreldrestilene.

Teoretisk bakgrunn for testen

Tradisjonelt snakker man om to ytterpunkter innen foreldrestiler. På den ene siden har vi den autoritære («strenge») og på den andre siden den ettergivende («snille»). En annen måte man kan dele stilene inn, er mellom ytterpunktene: emosjonsveiledene og emosjonsunnvikende.

  • Emosjonsveiledene foreldre ser på følelser hos barnet som en måte å oppnå kontakt.
  • Emosjonsunnvikenende foreldre ønsker helst å avlede følelser.

Denne testen bygger på kunnskapen man har om ungdomstiden, følelser og personlighetstrekk.

Noe å tenke på og snakke om

Dette er ikke en test for å finne ut hva du gjør feil som forelder. Hensikten er å få frem styrkene og få deg til å tenke på hvordan du er eller ønsker å være som mamma eller og pappa.

Testen er også fin å bruke som et verktøy for å snakke om ulikheter mellom deg og partneren, og hvordan det påvirker dere som foreldre.

Ble du overrasket?

Det er ikke sikkert du etter testen kommer ut med den foreldrestilen du hadde tenkt deg. Hvordan du er som forelder påvirkes av langt flere faktorer enn det testen tar høyde for.

Foreldrestilen vår vil påvirkes av både alderen til barnet, hvordan barnet er, hva du selv har med deg i din oppveksthistorie, hvordan partneren er og hvordan dere har det sammen og løser utfordringer.

Så dette er ikke en test hvor du kan sette to streker under svaret, for selv om rammeverket for testen er bygget på vitenskap og fagkunnskap er ikke selve testen vitenskapelig. Men likevel vil det være en test som kan bidra positivt for ungdommen, deg og partner.

Alle kan ta testen

De aller fleste foreldre er gode nok. Og det finnes flere måter å være en god nok på. Likevel har vi endel kunnskap om hva barn trenger fra voksne for å være trygge og utvikle seg positivt.

Og selv om de fleste foreldre gjør ungdommene sine trygge, vet vi at ikke alle foreldre klarer å være den trygge voksne. Disse vil falle utenfor testen og trenger noe annet enn kun refleksjonsspørsmål og bevisstgjøring.

Historien din påvirker deg

Vi har alle med oss en oppveksthistorie. Dette er viktig å få frem fordi oppveksthistorien vil være med å påvirke måten vi er og ønsker å være foreldre på.

Har vi vokst opp i en familiekultur der det har vært lov å vise vanskelige følelser som sinne og tristhet, vil dette mest sannsynlig bidra til å gjøre det enklere å tåle disse følelsene når man selv blir mamma eller pappa.

Enten det handler om det vi ønsker å bringe videre fra egne foreldrene eller det vi vil gjøre annerledes.

Forskjellig foreldrestil

Testen kan være et godt utgangspunkt for å snakke om og være nysgjerrige på de forskjellene du og partneren din har, som kan skape uenighet og konflikter.

Ta gjerne en titt på denne artikkelen for å bli bedre kjent med ulikhetene og hvordan dere kan snakke sammen om dem: Snakk sammen om forskjellige foreldrestiler

Forstå egne følelser

Vi tror at når foreldre stopper litt opp og tenker gjennom hvorfor vi gjør som vi gjør, er det lettere å ta tak i det som kan være vanskelig og å løse dette.

Det å forstå hva som er barnets følelser og hva som er våre egne, er ikke så lett når det koker inni oss.

Og ofte kan vi havne i et mønster der vi gjør det samme om og om igjen, som gjør at konfliktene gjentar seg. Når vi kjenner til hva som er triggerne våre, og er bevisste på det, er det også lettere å være de trygge foreldrene vi ønsker å være.

Vi er barnas læremestere

Måten vi håndterer vanskelige ting i livet på, både alene og sammen med andre, vil bidra til hvordan barna våre lærer å håndtere det som skjer i livene deres.

Så hva ønsker vi at ungdommene tar med seg inn i sitt voksenliv? Hva tenker vi er viktig for oss?

Fant du det du lette etter?