Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Snakk sammen om forskjellige foreldrestiler

For å forstå partneren bedre i foreldrerollen, kan det være nyttig å se hvordan han eller hun tenker – og hvorfor. Det å forstå hvorfor dere er uenige, kan bidra til å roe ned konflikter.

Når dere skal svare på spørsmålene under, vær oppmerksomme på at barneoppdragelsen har endret seg fra dere selv var barn og frem til i dag. Synet på barnet har endret seg, foreldre kan mer om psykologi og pedagogikk, teknologien har endret samfunnet og alt dette påvirker også foreldrerollen.

I tillegg til at samfunnet er endret, er også foreldrestilene endret. Vi skal ikke så mange år tilbake før det var helt vanlig å være mer instruerende og autoritær, og man benyttet konsekvenser og straff for at barna skulle lære. Det har heller ikke vært så vanlig å snakke om og akseptere vanskelige følelser. Og vanskelige ting ble oftere løst med avledning før.

Uansett om dette stemmer for deg eller ikke, vil foreldrestilen til dine foreldre påvirke din foreldrestil. Det betyr ikke at du kommer til å gjøre det samme som foreldre dine. Men måten du ble møtt som barn, vil være med å påvirke måten du er forelder på. Og det ligger mye viktig informasjon om deg og din partner i svarene på spørsmålene under. Håper dere blir litt bedre kjent. Lykke til!

Verdier og rollemodeller

 • Hvilke verdier tror du var viktige for foreldrene dine i barneoppdragelsen? (Selvstendig, pliktoppfyllende, kritisk, lydhør, aktiv, sosial, fokusert eller noe annet?)
 • Hvilke verdier er viktig for deg å gi videre til ditt barn?
 • Beskriv en typisk familiemiddag fra du var barn. (Spiste dere alle sammen samlet? Hvem lagde maten? Hva var favorittmaten din da du var liten?)
 • Hvordan feiret dere høytider i din familie? (jul, nyttår, bursdager). Hadde dere noen spesielle tradisjoner du husker godt?
 • Fortell om en viktig rollemodell du hadde som barn. Hvilke verdier og egenskaper hadde han/hun?

Følelser

 • Hvordan viste foreldrene dine at de var glad i deg?
 • Hvordan ble du rost som barn?
 • På hvilken måte satte foreldrene dine grenser? Og hvordan opplevde du det?
 • Hvordan ble du trøstet som liten?
 • Hvordan ble du møtt når du var redd? Var det en god eller dårlig opplevelse for deg?
 • Hvordan var det å vise vanskelige følelser i familien din? (sinne, tristhet, skam, redsel)

Løse konflikter

 • Hvordan ble du hjulpet av foreldrene dine når du opplevde noe vanskelig?
 • Hvordan løste dere konflikter hjemme da du vokste opp?
 • Av det du lærte av foreldrene dine, hva setter du mest pris på? (Dersom du ikke ønsker å bruke foreldrene, bruk en annen trygg voksen du hadde som barn.)

Nåtid

 • Hva er det viktig for deg at dere er enige om i barneoppdragelsen?
 • Hva er det greit for deg at dere er uenige om?
 • Hva har vært ditt stolteste øyeblikk som forelder hittil?
 • Når barna blir voksne, hva synes du er viktigst at de har fått med seg av verdier?