Alle har i utgangspunktet rett til å handle på vegne av seg selv. Enkelte sykdommer, funksjonsnedsettelser og skader kan likevel gjøre at man ikke lenger klarer å forstå innholdet i en handling, slik at man ikke klarer å ta enkelte beslutninger selv.

Samtykkekompetanse handler om evnen til å forstå innholdet i en handling. En person som mangler samtykkekompetanse, kan fort bli lurt til å gjøre noe han eller hun ikke forstår hva innebærer, eller motsette seg hjelp uten å forstå hva dette innebærer.

Hva er samtykkekompetanse?
Når har en person samtykkekompetanse?
Hva er konsekvensene av å mangle samtykkekompetanse?
Hvem avgjør om en person har samtykkekompetanse?
Hvordan avgjør du om en person har samtykkekompetanse?
Når kan en person miste samtykkekompetanse?