Du skal ikke konfrontere personen du mistenker for å ha begått et overgrep. Det er oppgaven til politiet, lederen din eller TryggEst å følge opp den mistenkte. Uansett om den mistenkte er ansatt eller ikke.

Hvem følger opp den mistenkte?
Slik dokumenterer du samtalen med den mistenkte