Fysisk vold er handlinger som påfører et annet menneske smerte. Handlingene kan forårsake fysisk eller psykologisk skade, død, skjevutvikling, sykdom eller tap av ferdigheter.

Eksempler på fysisk vold
Tegn på fysisk vold
Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep