Anbefalinger om personvern og informasjonssikkerhet i TryggEst - Versjon per 25.02.2020