Når dere har kartlagt likestillingsutfordringene, fastsatt mål for arbeidet, utarbeidet planer og fordelt ansvar, er det tid for å formulere tiltak og gjøre det dere har planlagt.
 
Dere kan for eksempel: 

Tiltakene kan både handle om likestilling generelt (knyttet til alle de ulike grunnlagene) eller et grunnlag eller et tema spesielt. 

Huskeliste: