Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forespørsel om familieråd

Slik kan kommunen søke Bufetat om familierådskoordinator og metodestøtte til familieråd.

Forberedelse og henvisning

Ved henvisning om familieråd skal kommunen bare bruke henvisningsskjema for å få tildelt koordinator. Du kan laste ned skjemaet i word eller pdf.

Forut for henvisning om koordinator, må følgende punkter være på plass:

 • samtykke fra foreldre og barn/ ungdom om å avholde et familieråd
 • enighet omkring situasjonsbeskrivelsen og spørsmålene

Kort situasjonsbeskrivelse og eventuelt spørsmålene til familierådet kan legges ved.

Hvis du har utfordringer med å åpne filene i word for redigering, prøv dette:

 • Gå til fanen Se gjennom
 • Velg gruppen Beskytt
 • Trykk på Begrens redigering
 • Trykk på Stopp beskyttelse

Hvis du trenger veiledning til å fylle ut skjema, ta kontakt med enhet for inntak i din region.

Send henvisning til Bufetat

Henvisningen sendes til:

Navn på Bufetat inntak (f.eks. Enhet for inntak i Bufetat, region øst)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

 • Enhet for inntak i Bufetat region sør (dekker Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark)
 • Enhet for inntak i Bufetat region vest (dekker Vestland og Rogaland)
 • Enhet for inntak i Bufetat Midt-Norge (dekker Trøndelag og Møre og Romsdal)
 • Enhet for inntak i Bufetat region nord (dekker Nordland, Troms og Finnmark)
 • Enhet for inntak i Bufetat region øst (avdeling Akershus, Hedmark, Oppland eller Østfold)

Kontaktinformasjon til inntaksenhetene

Oslo kommune har egen inntaksordning.

Etter at du har sendt henvisning

Bufetat plikter å undersøke hvilke løsninger som kan ligge i slekt / nettverk. Dette temaet vil løftes inn i samhandlingen og henvisningsfasen omkring tildeling av koordinator. Ved behov for mer informasjon, kan saksbehandler i Bufetat ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen og spørre etter dette.

Bufetat behandler henvisning om koordinator og svarer ut tildeling av koordinator så raskt som mulig. Frist: innen 15 virkedager / 1 døgn i akuttsaker.

Det anbefales at barneverntjenesten tar kontakt med koordinator innen en uke.
Barneverntjenesten skriver oppdragsavtale.

For å sikre at familieråd gjennomføres på best mulig måte, tilbyr Bufetat kontaktperson i kommunen og koordinator metodestøtte i saken. Det kan rette seg inn mot familieråd som arbeidsprosess, drøfting omkring formuleringer av situasjonsbeskrivelse og spørsmål mm. Der det i etterkant er ønskelig eller behov for evaluering, kan Bufetat bistå og delta.

Om koordinator

Tildelt koordinator har gjennomført opplæring i regi av Bufetat og levert gyldig politiattest. Denne kan framvises på forespørsel.

I tillegg til opplæring har Bufetat ansvar for å gi koordinator veiledning og metodestøtte før, under og etter oppdrag.

Det er utarbeidet anbefalte timesatser for koordinator.