Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forespørsel om plass på behandlingsinstitusjon

Slik kan kommunal barneverntjeneste søke om plass på en behandlingsinstitusjon for ungdom med alvorlige atferdsvansker eller rusmisbruk

Lovgrunnlag for plassering

Lov om barneverntjenester:

 • § 6-1 på grunnlag av samtykke (tidligere § 4-26 på grunnlag av samtykke)
 • § 6-2 (uten eget samtykke (tidligere § 4-24 uten eget samtykke)

Fyll ut henvisningsskjema

Barneverntjenesten fyller ut og sender henvisning med vedlegg til Bufetat. Du kan laste ned filene i word eller pdf.

Hvis du har utfordringer med å åpne filene i word for redigering, prøv dette:

 • Gå til fanen Se gjennom
 • Velg gruppen Beskytt
 • Trykk på Begrens redigering
 • Trykk på Stopp beskyttelse

Hvis du trenger veiledning til å fylle ut skjema, ta kontakt med enhet for inntak i din region. Ved behov for veiledning for å svare ut spørsmål som inngår i målgruppevurdering, kan også Nasjonal enhet for behandlingstiltak (NABE) kontaktes. Finn kontaktinformasjon til inntaksenheter og NABE

Send henvisning til Bufetat

Henvisningen sendes til:

Navn på Bufetat inntak (f.eks. Enhet for inntak i Bufetat, region øst)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

 • Enhet for inntak i Bufetat region sør (dekker Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark)
 • Enhet for inntak i Bufetat region vest (dekker Vestland og Rogaland)
 • Enhet for inntak i Bufetat Midt-Norge (dekker Trøndelag og Møre og Romsdal)
 • Enhet for inntak i Bufetat region nord (dekker Nordland, Troms og Finnmark)
 • Enhet for inntak i Bufetat region øst (avdeling Akershus, Hedmark, Oppland eller Østfold)

Kontaktinformasjon til inntaksenhetene

Oslo kommune har egen inntaksordning.

Etter at du har sendt henvisning

Etter at barneverntjenesten har sendt henvisning, vil de motta bekreftelse fra Bufetat (regionalt inntaksteam) på at henvisningen er mottatt. Bufetat gir også informasjon om hvem som vil være Bufetats saksbehandler på saken.

Bufetat skal gi barneverntjenesten bekreftelsen innen 5 virkedager.

Henvisningen fra barneverntjenesten blir sendt til Bufetat Nasjonal enhet for behandlingstiltak (NABE), avdeling Kartlegging, for målgruppevurdering. De har ansvar for å kartlegge og målgruppedifferensiere barna. 

NABE vil ta kontakt med barnevernstjenesten dersom de ikke har tilstrekkelig dokumentasjon for å gjennomføre kartleggingen.

Les mer om målgruppevurdering.

Etter ferdig målgruppevurdering vil barneverntjenesten motta et brev fra Bufetat "tilbakemelding om målgruppevurdering fra Nasjonal enhet for behandlingstiltak". Psykologen som har utført kartleggingen vil også ringe saksbehandler i kommunen og orientere om resultatet. 

Når målgruppevurderingen er ferdig og starter regionalt inntaksteam arbeidet med å finne egnet institusjonsplass. 

Barnet og foreldrene får tilbud om et avklaringsmøte.

I avklaringsmøtet skal barnet og foreldrene få bidra til å opplyse saken, og få reell mulighet til å påvirke beslutning om valg av tiltak.

Dersom barnet ikke ønsker å delta i avklaringsmøtet, skal barnets synspunkter hentes inn på andre måter.

Bufetat søker etter tilgjengelige institusjonsplasser, oppretter kommunikasjon med aktuelle institusjoner, og gjør avklaringer om barnet har behov som krever spesiell tilrettelegging.

Barneverntjenesten i kommunen vil bli holdt løpende orientert om progresjon og vurderinger i arbeidet, og vil bli gitt mulighet for involvering. Inntaksrådgiveren i Bufetat vil orientere kontaktpersonen i barneverntjenesten om evt. plasseringsalternativ(er).

Bufetat sender et skriftlig tilbud til barneverntjenesten om institusjonsplass skal inneholde ett, eller om mulig flere, plasseringsalternativ. Tilbudet skal være faglig begrunnet.

Barneverntjenesten må deretter gi Bufetat tilbakemelding på tilbudet. Denne tilbakemeldingen skal inneholde opplysninger om forventet oppholdstid.

Dersom Bufetat ikke har mottatt tilbakemelding innen tre dager vil Bufetat ta kontakt.

Tilslutt skriver Bufetat «tilsagn om institusjonsplass» og sender institusjonen og barneverntjenesten. Dette skal gjøres 1 dag etter mottatt tilbakemelding fra barneverntjenesten.