Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Dialogmøter

Dialogmøter legger grunnlaget for godt samarbeid mellom kommuneledelse og ledere i barnevernstjenesten. Det er statsforvalter som gjennomfører dialogmøter.

Målgruppe

Målgruppen for tiltaket er kommunenes overordnede ledelse, både politisk og administrativ, og barnevernsledelsen. Statsforvalter bør vurdere om andre tjenester på oppvekstområdet bør inviteres inn. Dette for å bidra til at målene om tidlig innsats og forebygging nås.

Interkommunalt samarbeid

Statsforvalter har ansvaret for, i samarbeid med barnevernledere i fylket, å planlegge gjennomføringen av dialogmøtet i kommunen/vertskommunen for en interkommunal tjeneste. Det anbefales at samarbeidende kommuner inviteres inn i dialogmøtet.

Hvorfor holde dialogmøter?

Formålet med dialogmøtene er å:

  • bidra til å utvikle samarbeidet mellom kommuneledelsen og barnevernsledelsen
  • etablere et tydelig og godt forankret eierskap til barnevernet på ledernivå i kommunene

Dialogmøtene skal være en arena for å se på det samlede utfordringsbildet til barnevernstjenesten. Møtene skal bidra til at barnevernsledelsen og kommuneledelsen får en felles forståelse for barnevernstjenestens arbeid og utfordringer og i samarbeid løser tjenestens utfordringer. Dialogmøtene vil også gi statsforvalter nærmere kjennskap til, og kunnskap om barnevernstjenesten.

Ved å invitere inn flere tjenester på oppvekstområde i dialogmøte, kan kommunen (og samarbeidende kommuner) se hele oppvekstfeltet i sammenheng og legge til rette for bedre samarbeid om forebygging og tidlig innsats.

Gjennomføring av dialogmøtene

Dialogmøtene gjennomføres i hver enkelt kommune eller i vertskommunen der det er etablert interkommunal barnevernstjeneste. Statsforvalter vurderer løpende hvilke kommuner/interkommunale samarbeid i sitt fylke som inviteres til dialogmøter. Alle landets kommuner skal ha blitt invitert til minst ett dialogmøte.  

Barnevernstjenesten vil gjennom disse møtene få mulighet til å presentere status i tjenesten, både styrker og utfordringer/sårbarheter.

Kommuneledelsen får mulighet til å presentere hvordan de følger opp barnevernstjenesten, hvordan de planlegger å følge opp i fremtiden, og hvordan de jobber med forebygging og tidlig innsats på oppvekstfeltet.