Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Rettighetsprat om CRPD

Se samtaler om FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD).

  • Samtalene varer i under 30 minutter og skal gi korte innblikk i viktige tema som omhandler rettighetene.
  • Målgruppe: ansatte i kommunene og statsforvalterne på alle nivå, og andre som interesserer seg for tematikken

Hva kan du lære mer om?

Inkorporering av CRPD i norsk lov

Samtale med professor Kjetil Mujezinovic Larsen om betydningen av CRPD i norsk rett

Paradigmeskiftet

Samtale med statsviter Kjersti Skarstad om hvordan CRPD vil forandre samfunnet gjennom det som kalles "paradigmeskiftet"- hva betyr det?

Boligsosialt arbeid

Hvilke rettigheter har personer med funksjonsnedsettelse når det kommer til boligpolitikk? Vi snakker med Jan Hjelle fra Husbanken og Rita Karin Sele fra Statsforvalaren i Rogaland.

Barn med funksjonsnedsettelse

Samtale med Ida Svantorp i Redd Barna om rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser og hvordan kommunene i Norge kan jobbe med at barnas rettigheter blir oppfylt

Valg og politisk deltakelse

Forskningen viser at det kan være vanskeligere for personer med funksjonsnedsettelse å delta politisk enn andre. Hvorfor er det slik?

I dette webinaret snakker vi med Jo Saglie, som er forsker ved Institutt for Samfunnsforskning, og Oda Oftung fra Unge Funksjonshemmede.

Hvordan få til faktiske endringer?

Med Espen Andre Sørvig, kommunaldirektør for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune

Forankring i kommune

Med Ann-Marit Sæbønes, leder av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune

CRPD på 1-2-3

Har du innspill?

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og tips til vinklinger/problemstillinger på e-post sara.myhrer@bufdir.no (bruk emne "rettighetsprat CRPD").

Om CRPD

Norge ratifiserte konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) i 2013. Den har som hovedmål å sikre at personer med funksjonsnedsettelse får oppfylt sine menneskerettigheter.