Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om foreldrestiltesten

Vi har alle en personlighet og ulike trekk som vil påvirke måten vi er foreldre på og de ulike måtene vi håndterer rollen. Dette vil blant annet dreie seg om i hvilken grad og på hvilken måte vi håndterer stress, vanskelige følelser hos barnet og oss selv. I testen vil foreldre til barn i barnehagealder kjenne seg mest igjen, men vil også være relevant for foreldre med litt eldre barn.

Testen er utarbeidet av Foreldrehverdag i samarbeid med fagspesialist og psykolog Annette Johannessen. Vi har tatt utgangspunkt i den autoritative foreldrestilen, som er den stilen som synes å fremme trygget, læring og god psykisk helse hos barnet. De aller fleste foreldre har denne foreldrestilen, men med noen variasjoner. Og det er disse variasjonene vi skal se litt nærmere på i denne testen.

Ting som kan påvirke foreldrestilen:

Om du har flere barn har du sikkert oppdaget at du kan reagere ulikt fordi barn er forskjellige. Det kan også være at barnet ditt krever mer av deg av ulike årsaker som vil påvirke måten du er forelder på. Dersom du lever med den andre forelderen eller annen partner, og han/hun har en annerledes stil enn deg, vil det også påvirke stilen din. Noen ganger kan man oppleve at trekkene blir forsterket, der eksempelvis den ene blir for streng kan den andre bli for ettergivende. Og som det er med tester, så tar ikke de høyde for slikt. Derfor kan ikke testen tolkes for bokstavelig.

Dette er ikke en test der du skal finne ut av hva du gjør feil. Dette er en test for å se på hvilke styrker du har og for å fremme refleksjon og bevissthet i foreldrerollen. Vi vet at en del foreldre er usikre og dette kan være en måte der du både får vite hva du allerede gjør som er bra og hva som kan gjøre deg tryggere.

Forskjellig foreldrestil

Testen kan være et godt utgangspunkt for å snakke om og være nysgjerrige på de forskjellene du og partneren din har, som kan skape uenighet og konflikter.

Ta gjerne en titt på denne artikkelen for å bli bedre kjent med ulikhetene og hvordan dere kan snakke sammen om dem:

All typer personer