Fase 1: Oppstart
Fase 2: Involvering
Fase3: Planskriving
Fase 4: Kartlegging
Fase 5: Implementering
Fase 6: Evaluering

 

Sist faglig oppdatert 21. september 2020