Ved retur til Norge kan det være behov for å oppnevne midlertidig verge for barnet dersom det er en interessekonflikt mellom barnet og foreldrene i en eventuell straffesak eller i en utlendingssak. For mer informasjon om vergemål, se www.vergemal.no.