Dersom barnet har udokumentert fravær fra skolen, bør følgende prosedyre følges:

  1. Skolen kontakter foreldrene eller hjemmet.
  2. Dersom skolen ikke får kontakt med foreldrene eller hjemmet, bør den

Den foreslåtte prosedyren bør være gjennomført i løpet av en uke.

Skolen bør dokumentere tiltak, henvendelser og resultater i en sak om udokumentert fravær. Det kan skolen gjøre ved å ta kopier av brev, møtereferater, notater og andre dokumenter. Dokumentasjonen oppbevares på skolen i elevens mappe.

Skolen finner barnet, og han eller hun får opplæring i Norge
Skolen finner barnet i Norge, men han eller hun får ikke opplæring
Skolen finner barnet i utlandet
Skolen finner ikke barnet
Prosedyrer for kommunen
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Hvordan kan helsestasjonen og skolehelsetjenesten forebygge at barn etterlates i utlandet?