Det kan være en sammenheng mellom etterlatte barn og bortførte barn.

Internasjonal barnebortføring omfatter tilfeller der et barn ulovlig tas ut av landet, eller tilbakeholdes i utlandet, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder, eller uten samtykke fra barneverntjenesten når det er barnevernstjenesten som har rett til å bestemme hvor barnet skal bo.

Håndteringen av slike saker er omtalt i et eget rundskriv. Det er viktig å være klar over at et bortført barn også kan være et etterlatt barn dersom barnet etterlates i utlandet mot sin vilje, og forelderen som har bortført barnet ikke er i stand til eller unnlater å ivareta omsorgen for barnet. Det er også viktig å vurdere om et etterlatt barn er bortført, slik at regelverket knyttet til internasjonal barnebortføring blir brukt.

Det er også tilfeller der barn etterlates i Norge. Retningslinjene er avgrenset mot disse tilfellene, og handler utelukkende om tilfeller der barn etterlates i utlandet.