Retningslinjene om samhandling mellom politi og barnevern gir nasjonale anbefalinger for hvordan etatene skal samarbeide ved bekymring om at barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep av omsorgspersonene sine.

Tekstene er skrevet med fokus på samhandling. De er ikke uttømmende retningslinjer for den enkelte etats arbeidsprosesser.

Hvorfor lage retningslinjer for samhandling?
Hvem er retningslinjene for?
Hva skal retningslinjene hjelpe til med?
Er retningslinjene bindende?
Betingelser for samhandling i volds- og overgrepssaker
Hvorfor beskrives ikke vurderingskriterier for varsel mer inngående?
Hvorfor endre fra "anmeldelse" til "varsel"?
Hvorfor er det så få eksempler i retningslinjene?
Medvirkningsprosesser
Revisjon