Når politiet og barnevernet samhandler i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn er det en forutsetning at de forstår hvordan den andre etaten jobber.

Barnevernets akuttberedskap
Barnevernstjenestens saksgang