Unngå å svare "Ingen kommentar"
Skaff deg oversikt, hvilke opplysninger har journalisten?
Forklar hva som er ditt ansvar
Er det kjent hva slags vedtak som er fattet?
Bruk Vær varsom-plakaten
Be journalisten om å klargjøre hva som er premissene for intervjuet
Du har rett til å imøtegå kritikk mot barnevernstjenesten
Avtal sitatsjekk og gjennomlesning i forkant av intervjuet
Når saken er publisert