Når barn og unge lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, har barnevernstjenesten plikt til å gripe inn.

Barnevernstjenesten er eneste kommunale velferdstjeneste med mandat og myndighet til å gripe inn i familiers private sfære. Dette ansvar og denne myndighet tilsier at barnevernstjenesten må regne med å være i pressens kritiske søkelys.

Når journalister får tips om en sak, ønsker de å få barnevernstjenesten i tale. Det er du som leder som har ansvar for å svare. 

Bygg relasjoner internt først
Bygg relasjoner til pressen
Vær proaktiv