Samtalens fire faser hvis du har mistanke om at barnet er gift.

1. Introduksjonsfasen
2. Fortellingsfasen
3. Informasjonsfasen
4. Avslutningsfasen
Sist faglig oppdatert 06. mars 2021