Samtalens fire faser:

1. Introduksjonsfasen
2. Fortellingsfasen
3. Informasjonsfasen
4. Avslutningsfasen