Et barneekteskap er ekteskap mellom to barn, eller mellom en voksen og et barn.

Barneekteskap kan både være sivilrettslig inngåtte ekteskap og religiøst inngåtte ekteskap uten sivilrettslig gyldighet i Norge.

Barneekteskap kan innebære brudd på menneskerettighetene, på straffeloven og på ekteskapsloven. Et barneekteskap kan være et tvangsekteskap. Det kan handle om voldtekt, om seksuell omgang med en mindreårig, og det kan være snakk om menneskehandel.

Det følger av ekteskapsloven § 1 a at personer under 18 år ikke kan gifte seg.

Et barneekteskap som er gyldig inngått i utlandet mellom to parter som på vigseltidspunktet ikke hadde noen tilknytning til Norge, anerkjennes i Norge så lenge det ikke strider mot norsk rettsorden. Som hovedregel legges en nedre aldersgrense på 16 år til grunn.

Hvis en eller begge parter er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge på vigselstidspunktet, anerkjennes ikke ekteskapet dersom ikke begge parter var til stede under vielsen, en eller begge parter var under 18 år, eller en av partene allerede var gift.

Etter begjæring fra begge parter kan ekteskapet likevel anerkjennes dersom sterke grunner taler for det.

Et religiøst ekteskap som ikke er sivilrettslig registrert, er ikke et gyldig ekteskap i Norge. Likevel kan partene oppleve å være gift, og de kan bli ansett som gift av slekt og nettverk i opprinnelseslandet og i Norge. For noen betyr den religiøse vigselen mer enn den sivilrettslige registreringen av ekteskapet.

Hvorfor blir barn gift?

Eksempel på faktorer som kan påvirke at barn blir gift
Tidlig overgang til voksenlivet
Fattigdom, krig og beskyttelse
Å ta vare på familiens ære gjennom ekteskap
Sist faglig oppdatert 11. september 2020