Dette bør du tenke på i forkant av en medvirkningsprosess:

Hensikt og mål
Tid og ressurser
Kompetanse
Rekruttering og inkludering
Tilrettelegging
Sikkerhet og hensyn til risiko