Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Mamma mia

Mamma Mia er et nettbasert program som retter seg til gravide og barselkvinner, fra uke 22-25 i svangerskapet til babyen er 6 måneder.

Programmets hovedformål er å forebygge fødselsdepresjon og fremme god psykisk helse. Programmet er utviklet med støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening og i samarbeid med Changetech.

Innhold i programmet

Alle programdagene inkluderer temaer som er spesifikke for den prenatale perioden. Mamma Mia bruker et design som leder kvinnen gjennom programmet trinnvis i samsvar med de psykologiske forberedelsene til å bli mor. Intervensjonen leveres per i dag via e-post og interaktive nettsider som kombinerer tekst, bilder, forhåndsinnstilte lydfiler og øvelser.

Programmet er helautomatisk internett- og mobilbasert, men kan også benyttes sammen med veiledning av jordmor/helsesykepleier.

Temaområder

 • Kunnskap om barnets utvikling
 • Støtte både før og etter fødsel
 • Øvelser og teknikker for å gi deg mer positive følelser
 • Stressmestring
 • Avspenningsøvelser
 • Råd om kommunikasjon med barnet
 • Hjelp til å styrke forholdet til din partner
 • Videoer for å lære å kommunisere med barnet
 • Videoer om parforhold

Praktisk og teoretisk informasjon om programmet

Universelt nivå

Mamma Mia er for alle gravide og barselkvinner (fram til babyen er 6 mnd.). Programmet starter i svangerskapsuke 21 og varer fram til babyen er 6 mnd. gammel. Hvis kvinnen ikke starter med Mamma Mia i svangerskapet, kan hun likevel begynne etter fødsel.

Mamma Mia er et helautomatisk nett- og mobilbasert program som starter i svangerskapsuke 17-24 og varer til babyen er 6 måneder gammel. Mamma Mia har totalt 44 programdager. Alle programdagene inkluderer temaer som er spesifikke for den perinatale perioden. 

Mamma Mia bruker et design som leder kvinnen gjennom programmet trinnvis i samsvar med de psykologiske forberedelsene til å bli mor. Hun tunneleres gjennom ulike tilpassede spor basert på hva hun svarer underveis. Dette gir tilpasset informasjon og støtte til hjelpesøk ved behov. Intervensjonen leveres per i dag via e-post og interaktive nettsider som kombinerer tekst, bilder, forhåndsinnspilte lydfiler og øvelser. I 2021 lanseres Mamma Mia som en app. 

Hver programdag tar ca. 10 minutter og kvinnen må fullføre programdagen før hun får tilgang til den neste. Dette gjøres for å sikre at relevant informasjon har blitt gjennomgått og for å skape kontinuitet og et narrativ i programmet. Alle gravide og barselkvinner kan bruke Mamma Mia på egen hånd, og det er ikke nødvendig med kartlegging før bruk.  

Programmet starter i svangerskapsuke 17-24 og varer fram til babyen er 6 måneder gammel, med totalt 44 intervensjoner.

Per i dag er det en forutsetning at man kan lese og forstå norsk. Programmet er oversatt og tilpasset til amerikansk, men er foreløpig ikke tilgjengelig på engelsk i Norge.

 • Sosial læringsteori
 • tilknytningsteori
 • Selvreguleringsteori
 • Sosial støtte
 • Metakognitiv terapi
 • Positiv psykologi

Det er utviklet og pilotert en implementeringsveileder for helsestasjonstjenesten som kan tilby Mamma Mia med og uten veiledning.

Mamma Mia er gratis og tilgjengelig for alle. Kvinnen trenger ingen henvisning. 

Alle helsestasjoner kan tilby programmet som et selvhjelpsverktøy uten veiledning, til kvinner. For å tilby Mamma Mia med veiledning kreves egen opplæring og veiledning.

2-3 dagers opplæring og månedlig veiledning frem til Mamma Mia er implementert på en stabil og bærekraftig måte i helsestasjonstjenesten.

Mamma Mia er gratis tilgjengelig for alle gravide og barselkvinner. Alle helsestasjoner kan tilby programmet som et selvhjelpsverktøy uten veiledning, til kvinner. For å tilby Mamma Mia med veiledning kreves egen opplæring og veiledning. Opplæring og veiledning tilbys kostnadsfritt for helsestasjonstjenestene innenfor rammene av den kommende studien. 

Kinser, P., Jallo, N., Huberty, J., Jones, E., Thacker, L., Moyer, S., Laird, B., Rider, A., Lanni, S., Drozd, F., & Haga, S. M. (2021). Study protocol for a multisite randomized controlled trial of an internet and mobile‐based intervention for preventing and reducing perinatal depressive symptoms. Research in Nursing & Health, 44(1), 13–23. https://doi.org/10.1002/nur.22092 

Silje Marie Haga, Patricia Kinser, Tore Wentzel-Larsen, Carina Lisøy, Susan Garthus-Niegel, Kari Slinning & Filip Drozd (2020): Mamma Mia – A randomized controlled trial of an internet intervention to enhance subjective well-being in perinatal women, The Journal of Positive Psychology, DOI: 10.1080/17439760.2020.1738535  

Haga, S. M., Drozd, F., Lisøy, C., Wentzel-Larsen, T., & Slinning, K. (2018). Mamma Mia - A randomized controlled trial of an internet-based intervention for perinatal depression. Psychological Medicine, 49(11), 1–9. https://doi.org/10.1017/ S0033291718002544  

Drozd, F., Haga, S. M., Lisøy, C., & Slinning, K. (2018). Evaluation of the implementation of an internet intervention in well-baby clinics: A pilot study. Internet Interventions, 13, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.04.003 

Drozd, F., Andersen, C. E., Haga, S. M., Slinning, K., & Bjørkli, C. A. (2017). User experiences and perceptions of internet interventions for depression. In S. U. Langrial (Ed.), Web-based behavioral therapies for mental disorders (pp. 27–52). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3241-5.ch002 

Drozd, F., Haga, S. M., & Slinning, K. (2017). From science to practice: Implementation and clinical guidelines for an internet intervention for postpartum depression. In S. U. Langrial (Ed.), Web-based behavioral therapies for mental disorders (pp. 79–110). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3241-5.ch004 

Drozd, F., Haga, S. M., Brendryen, H., & Slinning, K. (2015). An Internet-based intervention (Mamma Mia) for postpartum depression: Mapping the development from theory to practice. JMIR Research Protocols, 4(4), e120. https://doi. org/10.2196/resprot.4858 

Haga, S. M., Drozd, F., Brendryen, H., & Slinning, K. (2013). Mamma mia: A feasibility study of a web-based intervention to reduce the risk of postpartum depression and enhance subjective well-being. JMIR Research Protocols, 2(2), e29. https://doi.org/10.2196/resprot.2659