Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Klage på avslag om godkjenning av ekteskap

Hvis ekteskapet dere har inngått ikke regnes som gyldig, kan dere søke om godkjenning hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Bufdir er klageinstans hvis dere får avslag på søknaden.

Dette gjelder ekteskap inngått både i Norge og i utlandet.

Hos Statsforvalteren finner dere detaljert informasjon om:

  • hva som kan være årsaken til at et ekteskap inngått i Norge eller i utlandet ikke godkjennes
  • hvordan dere søker om godkjenning av ekteskapet

Les mer og søk om godkjenning hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. De behandler saker fra hele landet.

Dere kan klage på Statsforvalterens avgjørelse

Hvis Statsforvalteren ikke godkjenner ekteskapet etter søknaden deres, kan dere klage på vedtaket.

Klagefristen er tre uker fra dere mottok melding om vedtaket.

Klagen sender dere til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som vil oversende saken til Bufdir for endelig avgjørelse.

Spørsmål?

Ta kontakt med Bufdir på telefon 46616930.