Hver 20. person i Norge har opplevd å bli utsatt for alvorlig vold fra foreldrene sine før fylte 18 år, de fleste gjentatte ganger.

Alvorlig vold er slag med knyttneve, spark, "banke opp" eller fysisk angrep på andre måter.

  • 30 prosent har opplevd mindre alvorlig vold (lugging, klyping, risting, dytting, slag med flat hånd), og 13 % har opplevd å bli utsatt for psykisk vold fra foreldrene.
  • 15 % har blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år.

Konsekvensene av å oppleve vold eller seksuelle overgrep i barndommen kan være alvorlige. Mange utvikler psykiske og/eller fysiske helseplager. Å oppleve vold som barn gir også økt risiko for å bli utsatt for vold som voksen.

Mistenker du at et barn er utsatt for vold? Her får du råd om hvordan du går frem

Mer tall og statistikk om vold mot barn i Oppvekststatus.

RVTS nord har i samarbeid med Høgskolen i Narvik laget et nettbasert kurs om vold og overgrep mot barn for deg som jobber i barnehage eller skole.

Forskning om vold mot barn

I 2014 etablerte regjeringen et forskningsprogram om vold i nære relasjoner. NKVTS ble sammen med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) tildelt oppdraget. Programmet omfatter til sammen 50 millioner kroner fordelt på fem år. Blant temaene programmet tar opp er utvikling i omfang, kulturelle forståelser, underliggende årsaker og tiltak.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA):

Kilder:

Thoresen, S. & Hjemdal, O. K. (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. (Rapport 1/2014). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.