Lover og regler om tvangsekteskap og barneekteskap

I Norge er det straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap mot sin vilje. 

Tvang kan innebære:

  • Bruk av vold
  • Frihetsberøvelse
  • Ulike former for psykisk press

Straffen for å tvinge noen til å gifte seg er fengsel inntil seks år.

Hva er straffbart?

Det er straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år. Det er også straffbart å medvirke til at slike ekteskap blir inngått. Dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet og vedkommende har tilknytning til Norge.

Det er straffbart å medvirke til å tvinge noen til å inngå ekteskap, uavhengig av om ekteskapet blir inngått i Norge eller utlandet. Hvis for eksempel en mor eller far truer/presser sin sønn eller datter til å inngå ekteskap på en ferietur til utlandet, er dette straffbart.

I barneloven § 30a står det at en avtale foreldre eller andre (for eksempel søsken) gjør om ekteskap på vegne av et barn ikke er rettslig bindende.

Sentrale lover

Dette er noen av de viktigste lovene i det norske lovverket som omhandler tvangsekteskap:

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) har laget et hefte med oversikt over norske lover og internasjonale konvensjoner som omhandler tvangsekteskap.

Reglene om ekteskap inngått i utlandet

Ekteskap som er inngått i utlandet, der minst en av partene er norsk statsborger eller bor fast i Norge, vil ikke være gyldig i Norge dersom:

  • En av partene er under 18 år når de gifter seg
  • Ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen
  • En av partene allerede er gift

Målet med denne loven er å forhindre at personer som bor i Norge omgår ekteskapslovens krav ved å reise til utlandet for å inngå ekteskap der. Det er laget en brosjyre om disse reglene, der all informasjon finnes på engelsk, somali, sorani, arabisk og urdu, i tillegg til norsk.

 

 

 

 

Publisert 29. august 2015.
Oppdatert 17. januar 2017.