Verktøy for akuttplasseringer

Det digitale akuttverktøyet skal brukes i situasjoner hvor barneverntjenesten har besluttet å hasteflytte barn. Det er en forutsetning at barnevernstjenesten har gjort en grundig vurdering av beslutningen i forkant.

Det digitale verktøyet er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med brukerorganisasjoner og kommuner, til bruk i situasjoner hvor barneverntjenesten har besluttet å hasteflytte barn. Verktøyet består av to ulike deler, en for ivaretagelsen av barnet i den aktuelle situasjonen og en del for kontaktpersonen og kommunen knyttet til saksbehandlingen ved hasteflyttinger.

Les mer om det digitale verktøyet