Bufdir har i samarbeid med enkeltekommuner etablert et nasjonalt bo- og støttetilbud forpersoner over 18 år utsatt fortvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

Det finnes totalt 26 plasser i tilbudet. Botilbudene finnes på ulike steder i landet. Tilbudet består både av leiligheter, hybler og kollektiv.

Hvem er målgruppen?

Tilbudet er for deg som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og/eller negativ sosial kontroll og har behov for et trygt sted å bo. Du må være over 18 år. Boligene er tilpasset både kvinner, menn, par og enslige med barn.

Hvilken hjelp kan man få?

  • I tillegg til et trygt sted å bo, får du som bor i tilbudet også hjelp og støtte til å mestre en selvstendig tilværelse: Du får hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, som for eksempel politi, NAV, fastlege, psykisk helsevern og familievernkontor.
  • Du får miljøterapeutisk oppfølging, tilpasset ditt behov.
  • Det er stort fokus på sikkerhet. Alle boligene er sikkerhetsvurdert av politiet.
  • Du får hjelp til å styrke ditt sosiale nettverk
  • Du får oppfølging i inntil ni måneder.

En del av de som flytter inn i bo-og støttetilbudet, har først oppholdt seg på et krisesenter. Krisesentrene skal gi et trygt og midlertidig botilbud til personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner, inkludert æresrelatert vold og tvangsekteskap. Dersom du har behov for et akutt botilbud, kan du kontakte et krisesenter.

Hvor kan man henvende seg?

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap,kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll tildeler plass i bo- og støttetilbudet og har oversikt over ledige plasser. Både hjelpeapparatet og privatpersoner kan ta kontakt.

Ta kontakt med Kompetanseteamet på tlf 478 090 50 (mandag-fredag kl 09:00-15:00), eller kompetanseteamet@bufdir.no

Les mer:

Bredal, A. og Orupabo, J. (2008). Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. ISF-Rapport 2008:7.

Bye, M. T og Eggebø, H., Thunem, G (2016) Sikkerhets-og familiearbeid for unge utsatte for tvangsekteskap og æresrelatert vold, KUN-rapport 2016:3

Dullum, J (2010). «Første dag var jeg redd, men glad også.» Bokollektivets faglige tilnærminger i arbeidet med unge minoritetskvinner utsatt for tvangsekteskap. 

Nadim, M. og Orupabo, J. (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2014:13. 

Rambøll (2011) Sluttrapport: Evaluering av det nasjonale bo- og støttetilbudet for ungdom utsatt for tvangsekteskap