I arbeidet med å finne ny bolig, må du ivareta hensynet til sikkerhet. Dette omfatter både den utsattes opplevelse av trygghet og hensynet til fysisk sikkerhet. Noen vil for eksempel oppleve det som mest trygt at boligen ligger avsides til, med få mennesker rundt. Andre finner større trygghet i at boligen ligger i et tett befolket område. Du kan sammen med beboeren vurdere hva som skal til for at hun eller han kan være trygg i (ny) bolig etter oppholdet.

I planleggingen av sikkerhet i ny bolig, må også barnas synspunkter komme fram og telle med i vurderingene. Det er derfor viktig at du samarbeider med barnas kontaktperson i forberedelsene for tilværelsen etter oppholdet.

Viktige spørsmål kan være:

 • Hva kan den utsatte selv gjøre for å være mest mulig trygg?
 • Hvilke områder kan hun eller han være mest trygg (beliggenhet, nabolag, innsyn fra uteområder)?
 • Hvor ligger boligen i forhold til jobb?
 • Hvilke ønsker har evt. barn? Hvordan kan barna føle seg mest mulig trygge?
 • Hvor ligger boligen i forhold til barnehage, skole, fritidsaktiviteter og barnas venner?
 • Er det nærhet til offentlig kommunikasjon?
 • Hvilke former for fysisk sikring av boenhet/leilighet kan øke sikkerheten?
  • etasje, ikke på bakkeplan?
  • sikkerhetslenke?
  • kikkehull i døra?
  • ringeklokke med kamera som viser hvem som ringer på?
 • Vil det være behov for sikkerhetstiltak i regi av politi/påtalemyndighet?
Publisert 08. mars 2018
Oppdatert 08. mars 2018