Vårt innspill til Norge Universelt utformet er:

Allergifremkallende vekster skal unngås i opparbeidete, universelt utformete uteområder.

Ved nyplanting skal bjørk, hassel, or, vier, selje og hannplanter av pil ikke benyttes.

Publisert 08. mai 2015
Oppdatert 08. mai 2015