Kommuner, fylkeskommuner/fylkesmann skal ikke kunne gi dispensasjoner i forhold til regelverket. Jfr. kravet om at 10% hotellrommene i nybygde hoteller skal være handikap/rullestol tilpasset.

Er det greit at det bare brukes løfteplattformer til forflytning mellom etasjene i offentlige bygg?

Det er for lite kompetanse på det å se helheten for at det skal bli best mulig for alle brukergrupper

 

Foreningen for muskelsyke

Publisert 06. mai 2015
Oppdatert 06. mai 2015