Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut 4 millioner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven.

Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør. Søknadsfristen er 28. mai i år.

Hvem kan søke? Aktuelle søkere er i hovedsak organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør.

Hva kan det søkes støtte til? I tillegg til tiltak som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler innen planlegging, kart og geodata er det presisert i retningslinjene  at det kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som utvikler attraktive og levende lokalsamfunn for alle, herunder universell utforming og folkehelse.

Se fullstendig omtale på regjeringen.no

Publisert 03. mai 2017.
Oppdatert 03. mai 2017.