Sjekk restauranten eller tannlegekontoret før du drar ut

Rogaland fylkeskommune sørger nå gjennom nettstedet tilgjengelighet.no for at du får informasjonen du behøver om tilgjengelighet, før du drar dit. Du kan for eksempel sjekke akustikken i restauranten eller om tannlegekontoret er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Sjekklistene er nå også blitt et verktøy som hjelper personer uten funksjonsnedsettelse å planlegge et samfunn for alle.

Da Karmøy kommune fikk tildelt midler fra Deltasenteret for å arbeide med universell utforming, støtte de på akkurat dette problemet.

Men med sjekklistene og kurs fra fylkeskommunen fikk de det de trengte for å ta et krafttak for universell utforming, forteller prosjektleder Anne Elisabet Askeland til temamagasinet Effektiv velferd.


Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, forteller til magasinet at fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle detaljerte sjekklister for evaluering av uteområder, bygg og anlegg, har vært nøye med å inkludere brukerorganisasjonene, for å spørre om alt er tatt med.


Også fylkeskommunens egen byggavdeling har fått ny innsikt i universell utforming gjennom samlet informasjon fra nettstedet www.tilgjengelighet.no. De innså blant annet at mange videregående skoler manglet skilting og kart for å gjøre det lettere å orientere seg i byggene.

Kilder: Rogaland fylkeskommune og MediaPlanet

Skilt med rullestolsymbol og tekst "Latskap er ingen funsksjonshemming"
Foto: Anne Elisabeth Askeland, Rogaland fylkeskommune

Publisert 21. desember 2016.
Oppdatert 22. desember 2016.