Har du lyst til å bidra til at lokale myndigheter kan arbeide målrettet med universell utforming innen sine ansvarsområder? Deltasenteret søker nå en samfunnsengasjert medarbeider som vil jobbe for et mer inkluderende samfunn.

Stillingen er særlig rettet mot Deltasenterets ambisjoner om å være til nytte for regionale og lokale myndigheter i deres arbeid med universell utforming.

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet og inngår som en seksjon i Likestillingsavdelingen i Bufdir.

Du kan lese mer om stillingen her.

Søknadsfrist er 19. september.

Kilde: Deltasenteret

Publisert 06. september 2016.
Oppdatert 17. oktober 2016.