Leveransene

Leveransene i DigiBarnevern vil rulles ut fra 2019 og frem til 2022.

De planlagte leveransene i prosjektet er:

  • Kommunale barnevernsløsninger 
  • Innbyggertjenester 
  • Barnevernsfaglig kvalitetssystem
  • Nasjonal portal for bekymringsmeldinger
  • Begreper og rapporteringsbank 
  • Informasjonsmodell og meldingsformater 

Statlige leveranser

Kommunale leveranser

Publisert 11. september 2019.
Oppdatert 19. september 2019.